ProCEEL systeem

ProCEEL is een privacy-veilig eHealth data managementsysteem.

U voert relevante cliëntgegevens in en geeft per cliënt aan welke vragenlijsten u wenst te verzenden. Het systeem stuurt cliënt een email waarin deze wordt uitgenodigd in te loggen op een dashboard en voorafgaand aan het consult een aantal vragenlijsten te beantwoorden. De vragen worden individueel gesteld. Afhankelijk van het soort vragenlijst worden door het ProCEEL systeem antwoorden, grafische- of berekende resultaten samengesteld.

Desgewenst kunt u ook de oorspronkelijk ingevulde vragenlijst inzien. Op het moment dat de cliënt zijn vragen heeft beantwoord staan de resultaten overzichtelijk voor u klaar en zijn bruikbaar als voorbereiding van uw consult, het meten van behandeleffecten of patienttevredenheid. De resultaten zijn als pdf op ieder moment op eenvoudige wijze in te zien en/ of te exporteren naar uw elektronisch patiëntendossier en/ of in te voegen in uw uitgaande brieven.

Het systeem kan ook met PC of tablet worden ingezet op uw polikliniek, kliniek of als tool voor uw wetenschappelijk onderzoek. Ten behoeve van uw eHealth consulten bevat het systeem een mogelijkheid tot (video-)bellen via FaceTime of Skype.

Proceel geeft u snel informatie over klachtenpatronen en behandeleffecten en levert een bijdrage aan: het verkorten van uw toegangs- en doorlooptijd, vermindering van administratieve handelingen en paperless office policy.

ProCEEL is een maatwerk product dat aan uw wensen wordt aangepast.

Het ProCEEL systeem werkt op een server binnen uw instelling, veiligheid heeft onze topprioriteit: Er worden geen persoonsgegevens verzonden (AVG-veilig), data wordt versleuteld verzonden en resultaten worden op de server verwerkt binnen de beveiliging van uw eigen instelling.

Het ProCEEL systeem kan zonder abonnement of kosten per cliënt worden aangeschaft.

Somnia Consultancy kan ProCEEL met of zonder serversoftware en met of zonder hardware, zoals computers of tablets, leveren.

 

Somnia Consultancy adviseert u en levert het door u gewenste pakket.

Vraag een proeflijst of demo aan!